Forældre og elever

Elever finder ikoner til Aula gennem vendespil

I denne uge har det været tid til endnu engang brugerworkshops på Aula-projektet. Det er der kommet ny viden, spændende diskussioner og vigtige betragtninger ud af. Med hovedet fyldt af ny viden kan KOMBIT og NetCompany derfor nu gå i gang med planlægningen af funktioner som søgning, komme-/gå-registrering og galleri.

Hvad laver den stegepande oppe ved søgefunktionen? Og hvad er det dog for et mærkeligt gammeldags symbol, der står ved siden af mine kontakter?

De ikoner, der giver mening for os voksne er ikke nødvendigvis de samme, som giver mening for et indskolingsbarn. Og når Aula går i luften er det vigtigt, at børnene selv har mulighed for fx at angive om de fx er på boldbanen eller i teatret. Derfor har Aula i denne uge søgt hjælp hos elever i en 1. klasse på Søndermarkskolen på Frederiksberg.

Ved hjælp af blandt andet et vendespil bidrog børnene til vigtig viden om, hvilke ikoner der kan illustrere fysiske placeringer i fx SFO’en, og hvor og hvordan ind- og udtjekning bør foregå i Aula. Desuden blev børnene bedt om selv at tegne billeder, som skulle forklare deres skema. Vi kom hjem med masser af gode nye input og vigtig viden, som vil blive brugt i udformningen af Aula.

Elever: Aula skal være et frirum fra mobning

Udover workshoppen med de seje unger fra Frederiksberg holder vi i denne uge også workshops med forældre, udskolingselever, adminstrativt personale og pædagogisk personale. Formålet er at indhente viden til brug for udviklingen af Aulas delleverance 3. Derfor har der været særlig fokus på brug og ønsker til de funktioner, der ligger i delleverance 3 fx sms’er, søgning, galleri og komme/gå-funktionalitet.

Det har blandt andet givet os vigtig viden om, hvordan komme-/gå-funktionalitet bliver brugt i praksis ude i institutionerne. Der har også været gode debatter om rettigheder – fx i forhold til hvem der skal kunne uploade billeder i Aula.

På workshoppen for udskolingselever havde eleverne fx fokus på at deling af billeder kunne anspore til mobning og lagde meget vægt på, at Aula skal være et frirum for mobning i modsætning til fx Facebook. Vi siger tak for det store engagement og de gode og vigtige betragtninger. Alle input bliver taget med og brugt i udformningen af Aula.