Forældre og elever

Gladsaxe Skole inddrager forældre, lærere og pædagoger i Aula-strategi

Mødepakke med inspiration fra Gladsaxe-modellen: ’Aula med forældre, lærere og pædagoger’

Når Aula kommer, er der nogle opgaver for skolen at udføre, før platformen kan tages i brug. Det er for eksempel op til hver enkelt skole at beslutte, hvad der skal vises på forsiden – og i det hele taget tage stilling til, hvordan man vil benytte de forskellige funktioner i Aula, ikke mindst i kommunikationen med forældrene.

På Gladsaxe skole, som er en af de otte pilotskoler, der tager Aula i brug fra januar 2019, har de valgt at inddrage forældrene i arbejdet med at forberede implementeringen af Aula. Skolen vil i fællesskab og med inputs fra forældrene finde ud af, hvad der skal kommunikeres ud omkring Aula, hvad der er nice to know og need to know og hvordan kommunikationen kan blive så enkel og tydelig som mulig.

KOMBIT var med, da Skoleleder Camilla Hoffmann og Aula projektleder Iben Toudal holdt Aula-workshop for kontaktforældrene og skolebestyrelsen. Her blev forældrene kort sat ind i, hvad Aula er og kan – men først og fremmest blev de inviteret med til at udforme en ny kommunikationskultur, når Aula skal tages i brug. For hvis Aula skal understøtte alle børns læring og trivsel, hvordan bruges det så bedst muligt i skole-hjem-samarbejdet? Hvad er forældrenes ønsker til informationen i Aula? Hvad skal der ændres på i forhold til Forældreintra?

Camilla Hoffmann gentog et par uger senere Aula-mødet med skolens lærere og pædagoger, for på den måde at få begge perspektiver repræsenteret. Forældre har sine ønsker og behov. Det samme har lærere og pædagoger, i den kerneopgave de dagligt skal løse. På Gladsaxe Skole vil de forsøge at forene de to perspektiver i Aulas kommunikation.

Andre skoler kan lade sig inspirere af denne tilgang eller måske endda selv lave et ’Aula med forældre’ og et ’Aula med lærere og pædagoger’ møde. Vi har fået lov til at dele materialerne fra Gladsaxe skole (tak til Camilla og Iben!) og lavet en mødepakke, så det er let for jer, at lave lignende møder på jeres skole.

I finder her en drejebog for mødet, samt de materialer, I skal bruge til øvelserne. Drejebogen tager udgangspunkt i mødet med forældrene, men kan let bruges til et tilsvarende møde med lærere/pædagoger. Brug mødepakken som på Gladsaxe Skole, eller som inspiration for jeres egen model, måske tilføjet endnu flere gode idéer?

Det var nogle af de spørgsmål om skolens digitale skole-hjem-kommunikation, der livligt blev diskuteret og udforsket igennem forskellige øvelser; en ’Quiz og byt’ samtaleøvelse, et gruppearbejde om en arbejdsplakat og en ’Enig/uenig’ øvelse. På forskellige måder kom skoleledelse og forældre dermed godt rundt om det digitale samarbejde. Skolens idé om, at et pejlemærke for brugen af Aula skal være ’less is more’ stemte for eksempel godt overens med forældrenes ønsker. Efter blot et par timer, var Gladsaxe Skole således nået et godt stykke på vejen, når det gælder at danne sig et indtryk af forældrenes ønsker og behov og at indsamle viden, der kan træffes konkrete beslutninger på.