Administratorer

Første større opdatering af Aula kommer i weekenden

Efter godt en måned i luften er det blevet tid til den første større opdatering af Aula. I den forbindelse vil Aula være lukket i tre timer søndag morgen.

Aula bliver løbende forbedret og opdateret på baggrund af erfaringer og ønsker fra brugerne. På søndag den 24. november 2019 kommer den første store opdatering af Aula – version 1.1.5.

Med version 1.1.5 vil det blandt andet blive muligt at læse pdf’er uden at downloade dem først. Desuden bliver komme-gå-funktionaliteten væsentligt forbedret og den nye version indeholder en række andre større og mindre forbedringer til blandt andet log-in-funktionaliteten.

Du kan læse mere om den planlagte udvikling på denne side.

I forbindelse med opdateringen vil man kunne opleve, at løsningen ikke vil være tilgængelig. Opdateringen sker søndag morgen mellem kl. 6:00 og 9:00.

Næste opdatering til januar

Næste større opdatering af Aula, vil finde sted i midten januar med release 1.1.6. Denne release vil byde på væsentlige forbedringer til kalenderen. Fx skal det være nemmere at få overblik over sine begivenheder, og der vil komme en planlægningsassistent, der gør det muligt at se flere kalendere, lokaler eller andre ressourcer på en gang og derudfra vælge et ledigt tidspunkt.

Desuden forventer vi blandt andet, at det bliver muligt at modtage notifikationer for opslag, ligesom mulighederne for at tildele og fjerne rettigheder til at uploade billeder og se fx supplerende stamdata bliver mere fleksible.