Administratorer

Dagtilbud tager Aula i brug fra oktober 2020

I 2020 bliver Aula taget i brug i dagtilbud i de 97 kommuner, der har valgt at tilslutte sig løsningen på dagtilbudsområdet.

Aula-projektet har nu udarbejdet en ny plan for ibrugtagningen af Aula i dagtilbud. I planlægningen er der taget udgangspunkt i erfaringerne fra implementeringen på skoleområdet. Desuden har projektet haft fokus på, at der skal være tid til at kommunerne kan etablere UNI-Login for både medarbejdere og forældre på dagtilbudsområdet, og der skal sættes tid af til en systemmæssig tilpasning ift. kommunernes administrative dagtilbudsløsninger.

Dagtilbud i fire pilotkommuner vil gå i gang med afprøvningen af Aula fra maj 2020. De fire pilotkommuner er Gladsaxe, Næstved, Esbjerg og Silkeborg.

Efter sommerferien vil uddannelsen af superbrugere i andre kommuner gå i gang og de første dagtilbud i de øvrige kommuner forventes at kunne tage Aula i brug i oktober 2020.

Forudsætninger skal opfyldes for at planen holder

Planen er drøftet med pilotkommunerne og vurderes til at have den fornødne robusthed, men der er nogle klare forudsætninger, der skal opfyldes for at planen kan holde. Det indebærer at der skal ske systemmæssige tilpasninger, så der kan laves en opsætning på institutionsniveau, og at alle brugere har fået en Uni-Login.

For at planen skal løses skal kommunerne derfor:

  • sikre, at organisationen på dagtilbud er på plads op mod dagtilbudsregisteret, herunder også håndtering af dagplejere.
  • sikre, at data i dagtilbudsregisteret er retvisende, så kommunen kan hente institutionsnumre inden opsætning af Aula.
  • have tilpasset og implementeret pladsanvisningssystemerne inden opsætning af Aula, så brugerne kan få et UniLogin

Alle kommuner med undtagelse af København kommer til at bruge Aula på dagtilbudsområdet.

Den detaljerede plan med tidspunkter for uddannelse mm. kommer snarest.