Forældre og elever

Aula-prøveundervisning giver viden til projektet

Otte skoler får som de første lov til at tage Aula i brug og teste uddannelsesmaterialer og processen inden hele landet går i gang.

Arbejdet med pilotimplementeringen af Aula er nu i gang. I november er der gennemført opstartsmøder med alle de fire pilotkommuner – Høje Taastrup, Gladsaxe, Odder og Aarhus. Her er planerne blevet gennemgået og spørgsmål blevet besvaret.

I disse uger er er administratorer fra kommuner og institutioner og superbrugere fra de otte skoler i fuld gang med undervisning i løsningen. I løbet af december vil superbrugerne fra de otte skoler herefter skulle introducere deres kolleger til Aula.

Prøveundervisning tester forløb

Udover undervisningen af pilotkommunerne har Aula-projektet i de seneste uger gennemført prøveundervisning med deltagelse af mange kommunale medarbejdere. Sammen med tilbagemeldingerne fra pilotkommunerne skal erfaringerne fra prøveundervisningen bruges til at optimere undervisningen og undervisningsmaterialerne.

Undervisningen i Aula kommer til at foregå som en blanding af oplæg og hands-on øvelser, hvor deltagerne selv får lov at afprøve systemet. Dette skal gøre deltagerne i stand til selv at formidle deres viden til kollegerne hjemme i kommunen. Efter undervisningen kan superbrugerne selv gå hjem og øve sig i et undervisningsmiljø inden de skal introducere deres kolleger for Aula.

Prøveundervisningen er forløbet godt. Der har været god stemning og Aula-projektet har fået rigtigt mange gode input fra deltagerne.

Som led i undervisningen bliver der produceret fem ”brugerrejser”, som giver viden og inspiration til hvordan man kan bruge Aula. Brugerrejserne skal altså rammesætte undervisningen og kan også bruges i kommunerne. En af brugerrejserne omhandler blandt andet overgangen fra dagtilbud til skole og kan ses her.

Vær dog opmærksom på at brugerrejserne ligesom resten af materialet skal igennem et review og kan blive ændret inden den ”rigtige” undervisning går i gang i 2019.

Videoen kan ses og deles på Youtube her: https://youtube.com/watch?v=8jbwPY5FMqo