Forældre og elever

Aula hjælper med at beskytte billeder

Man siger, at et billede siger mere end tusind ord. Derfor er det heller ikke underligt, at der flittigt deles billeder af børnenes hverdag på landets skoler, SFO’er og daginstitutioner. Men det er vigtigt, at både forældre og lærere er opmærksomme på reglerne for databeskyttelse, og hvordan man overholder dem i Aula.

I Aula kan man lægge billeder op af alt fra klasseture til sportsdage og fejringer. Her er det dog vigtigt at huske på, at billeder med genkendelige personer regnes for at være personoplysninger.

Når du deler billeder i Aula, skal du derfor skelne mellem portrætbilleder og situationsbilleder. Situationsbilleder er billeder, hvor det er tydeligt, at formålet med billedet er at fremvise en aktivitet, og hvor personerne på billedet ikke kan genkendes.

Hvis personerne på billedet derimod kan genkendes – også selvom det er et billede af legende børn i skolegården – skal det opmærkes som et portrætbillede i Aula. Et klassebillede tæller også som portrætbillede.

Alle skal tagges

Alle genkendelige personer skal tagges på billedet. Når personerne er tagget, kan Aula automatisk regne ud, om billedet må deles og med hvem. Det sker på baggrund af forældrenes samtykke.

Når forældre logger på Aula første gang, skal de tage stilling til, om der må deles billeder af deres barn i Aula. Her vælger de også, om billederne kun må deles med barnet ’klasse eller stue’, ’Årgang og SFO’ eller hele den ’Institution’, som barnet er en del af. Trækker en forælder samtykket tilbage, tillader Aula ikke, at der deles nye portrætbilleder af barnet.

Giver bedre beskyttelse

”Selvom det måske kan synes besværligt at opmærke og tagge alle billeder, er der en god grund til at gøre det. Lovgivningen på området er nemlig med til at sikre, at man ikke får delt sine børns billeder, hvis man som forældre ikke ønsker det. Samtidig er det meget nemmere at fremsøge de billeder, der eksisterer af ens børn, hvis de er tagget,” siger chefkonsulent Jakob Volmer, fra Aula-projektet.

To huskeregler

De to vigtigste ting at huske for at overholde reglerne er:

1. Alle billeder med genkendelige personer skal opmærkes som portrætbilleder

2. Sørg for at tagge alle personer, der optræder på portrætbilledet.

Så klarer Aula resten.