Forældre og elever

24 skoler afprøver Aula

24 skoler fra 12 kommuner er her efter sommerferien gået i gang med at bruge Aula fuldt ud.

Før sommerferien blev det besluttet at udvide pilotfasen af Aula. Mange skoler ønskede at være med til at afprøve Aula, og 24 skoler i 12 kommuner er nu gået i gang.

Kommuner og skoler er valgt udfra et ønske om at komme så bredt rundt som muligt og fx få inddraget skoler med forskellige læringsplatforme og administrative systemer. Desuden har det været vigtigt også at få afprøvet Aula i en landsbyordning, specialskoler og i en fritidsinstitution. For også at få afprøvet brugen på tværs i kommunerne deltager to kommuner – Billund og Vallensbæk – med alle skoler.

Følgende kommuner deltager i pilotafprøvningen:

Billund 6 skoler
Frederiksberg 1 specialskole
Gladsaxe 2 skoler
Herlev 1 skole
Hørsholm 1 specialskole
København 3 skoler og 1 fritidsinstitution
Lemvig 1 skole
Næstved 1 skole
Odder 1 skole
Vallensbæk 3 skoler
Aalborg 1 skole
Aarhus 2 skoler

Brugen af Aula i pilotskolerne har overordnet tre formål:

  • At få afprøvet funktionerne i Aula, inden de tages i brug af alle landets skoler
  • At høste erfaringer omkring implementering og brug af Aula og brede disse erfaringer ud til andre skoler i landet
  • At få feedback til den fremtidige udvikling af Aula.

Aula-projektet vil få feed-back fra kommunerne gennem møder, spørgeskemaer og interviews i løbet af hele pilotperioden. De vigtigste resultater og erfaringer vil løbende blive videreformidlet til andre kommuner på aulainfo.dk og via andre kanaler.