Forældre og elever

Weekenden byder på opdatering af Aula

Natten til søndag bliver Aula opdateret med release 2.0. Opdateringen byder blandt andet på nye infotavler og brugsstatistik. Desuden vil brugerne få glæde af en lang række forbedringer på stort set alle funktioner.

Når brugerne logger på Aula på søndag den 13. sept. 2020 vil de kunne få glæde af en række nye og forbedrede muligheder. Natten mellem den 12. og 13. september 2020 vil Aula nemlig blive opdateret til release 2.0.

Opdateringen er – som navnet 2.0 antyder – en lidt større af slagsen og vil indeholde større eller mindre forbedringer af stort set alle Aulas funktioner. Blandt nyhederne er, at Aula vil nu indeholde et modul, der kan bruges på infoskærme i institutionerne. Desuden bliver det muligt at hente data om brugen af Aula og data fra komme/gå-modulet.

Blandt de mindre men meget efterspurgte forbedringer i release 2.0 er, at Aula nu vil have udvidede muligheder for angivelse af titler, at det fremover vil være muligt at åbne .docx og odt filer direkte fra Aula-appen, og at medarbejdere fremover kan omdøbe mapper i beskedmodulet.

Du kan finde hele oversigten over forbedringerne i release 2.0 her. 

På grund af opdateringen vil det i perioder ikke være muligt at logge på Aula i tidsrummet fra kl. 3 til kl. 9 søndag morgen.

Fire opdateringer i 2020

Release 2.0 er den tredje af årets i alt fire opdateringer af Aula. Næste opdatering – release 2.1 er planlagt til december 2020. Indholdet af denne release er i øjeblikket ved at blive forhandlet på plads. Prioriteringen af videreudvikling i Aula sker på baggrund af input fra brugere og kommunale beslutningstagere.

KOMBIT forventer at release 2.1 blandt andet vil indeholde kalendersynkronisering ud af Aula, væsentlige forbedringer af Komme-gå-modulet, bedre muligheder for søgning, filtrering og sortering i beskeder samt forbedringer til sikker fildeling.

De første dagtilbud bruger nu Aula

Afprøvningen af Aula i dagtilbud er nu i fuld gang. Forældre på udvalgte dagtilbud i fem pilotkommuner har i denne uge fået adgang til Aula.

Omkring årsskiftet vil næsten alle dagtilbud i Danmark gå i gang med at bruge Aula i deres kommunikation mellem dagtilbud og hjem. Som forberedelse har udvalgte dagtilbud i fem pilotkommuner nu taget Aula i brug. Det er sket som led i en pilotafprøvning, som skal give vigtige erfaringer med blandt andet uddannelse, implementering og praktisk brug.

Børnehuset Fuglsang i Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de institutioner, der er gået i gang med at afprøve Aula. Her fortæller leder Mette Zander:

”De første medarbejdere kom meget nemt på Aula. Flere har allerede Uni-login og er de første på. En medarbejder fixede det hjemmefra, da det irriterede hende jeg ikke var nået til hende samme dag og kom stolt og fortalte det max havde taget ti minutter. Her efter et par dage er næsten alle medarbejdere på, og alle stuer har prøvet at lave første opslag.”

Samme løsning til dagtilbud og skole

De erfaringer, som de første institutioner får fra pilotafprøvningen, skal bruges af både kommuner og af Aula-projektet for at optimere uddannelse, almen brug og selve løsningen. Erfaringerne bliver hentet ind blandt andet via spørgeskemaer og møder, og delt med landets øvrige kommuner via artikler og møder.

Den løsning, som dagtilbudene nu tager i brug, er den samme løsning, som der er blevet brugt på skolerne siden efteråret 2019. Det betyder at forældre fremadrettet vil kunne se deres børn i samme løsning og kun vil skulle forholde sig til én løsning fra børnene begynder i dagtilbud til de forlader folkeskolen.

September-release byder på meget nyt i Aula

Til september kommer næste opdatering af Aula. Den har fået navnet 2.0 for at illustrere, at det bliver en større release, som vil indeholde en del efterspurgte udvidelser og ændringer.

Aula bliver løbende opdateret og september 2020 kommer til at byde på årets tredie opdatering. Denne opdatering bliver en af de større og kommer til at indeholde en del funktioner, som har været efterspurgte blandt kommuner og andre brugere.

Arbejdet med at planlægge indholdet af release 2.0 er fortsat i gang og vil fortsætte helt frem til releasen i første halvdel af september. Der kan derfor fortsat ske ændringer, men nedenfor kan du læse, hvad KOMBIT forventer, at Aulas release 2.0 kommer til at indeholde.

Aulainfo.dk kan du løbende se, hvis der er sket ændringer.

Release 2.0 vil indeholde:

Udvidet mulighed for angivelse af titel

Hidtil har der kun været mulighed for at angive titlerne Pædagog, Lærer, Leder og Andet i metadata for medarbejdere. Med et nyt fritekstfelt bliver det muligt at angive alle ønskede titler. Titlerne skal registreres i de administrative systemer.

Rotering af billeder

Ved import af nye billeder ind i Aula bliver der mulighed for, at brugen kan rotere billedet, så man kan sikre, at billedet har ønsket orientering, når det indlæses i Aula.

Notifikationer

Denne ændring medfører, at der udsendes notifikationer for fællesindbakker.

Udvidede muligheder for placeringer i komme/gå

Institutionsadministratorer får mulighed for at deaktivere og aktivere komme/gå placeringer, samt at indstille at udvalgte placeringer kun er tilgængelige i udvalgte tidsperioder samt på udvalgte dage.

Filtrering på placering i komme/gå

Denne forbedring giver medarbejdere mulighed for at filtrere på bestemte fysiske placeringer i aktivitetslisten i medarbejder komme/gå dashboardet. Dermed kan de finde ud af, hvor mange og hvilke børn der er tjekket ind på de forskellige fysiske placeringer.

Sletning af album

Brugere får mulighed for at slette deres egne albums i Aula.

Omdøbning af mapper

Brugere får mulighed for at omdøbe deres egne mapper i beskedmodulet.

Forældre og børn kan ikke fjerne følsomhedsmarkering

Muligheden for at forældre og børn kan fjerne følsomhedsmarkering på tråde bliver fjernet. Dermed kan et barn eller en forælder ikke fjerne markeringen igen, hvis en medarbejder har markeret en tråd som følsom.

Dokumenter åbnes som standard i læsetilstand

Sikre dokumenter vil som standard blive åbnet i en ny læsetilstand, i stedet for redigeringstilstand, som det er tilfældet nu. I læsetilstanden simplificeres måden vedhæftninger hentes, da der vil være direkte link til vedhæftede dokumenter, så de ikke længere skal downloades ved at klikke på download-knappen i mere-menuen i dokumentoversigten.

Statistikmoduler og hjemmesider

SiteImprove, Mamoto og Netminers tilføjes som mulige statistikmoduler.

Notifikationer til administratorer

Der laves en notifikation på anmeldt indhold til administratorer.

Tomme grupper i fremsøgning

Antallet af brugere pr. profiltype vises, når man folder en gruppe ud ifm. fremsøgning.

Kommunale brugere

Google Drive og OneDrive bliver tilgængeligt for kommuneinstitutioner.

Medier og tværgående grupper

Det bliver muligt at dele albums med tværgående grupper.

Tværgående grupper som distributionslister

Kommunale administratorer får mulighed for at vælge om medlemsskabsinformation omkring tværgående grupper skal være tilgængelig for medlemmerne i gruppen. Som standard vil indstillingen være slået fra. Når den er slået fra, kan ingen medlemmer i gruppen folde gruppen ud for at se, hvem de øvrige medlemmer af gruppen af.

Det betyder dermed, at tværgående grupper kan bruges som distributionslister, hvor medlemmerne ikke kan se hinandens kontaktinformationer eller andre informationer. En kommunal administrator vil derfor kunne skrive ud til fx alle forældre i kommunen, hvis de altså er oprettet i en tværgående gruppe.

Infotavler

Det vil blive muligt at opsætte en eller flere infotavler på skoler og dagtilbud, som udstiller informationer fra Aula. Mere specifikt vil man kunne udstille modulerne: Overblik, Galleri, Kalender, Komme/gå og Widgets. Institutionens administrator kan opsætte forskellige visninger, hvor modulerne udstilles enkeltvist eller sammenstillet med øvrige moduler. Der kan dog kan maksimalt vises fire moduler adgangen. Visningerne kan tidsindstilles, så forskellige moduler vises på forskellige tidspunkter.

Brugsstatistik til Serviceplatformen

Det vil blive muligt at hente brugsstatistik fra Aula via Serviceplatformens snitflade 1630. Der vil blive generet to udtræk, som kan hentes. Begge udtræk baserer sig på API-kald, hvilket vil sige, at det bliver muligt at generere statistik på de handlinger, som er foretaget i løsningen. Det ene udtræk vil indeholde samtlige API-kald fra løsningen, som kan bruges til, at lave statistik på selve brugen af Aula. Det andet udtræk indeholder statistik fra komme/gå modulet, som kan bruges ift. normeringsstatistik. Data leveres i råt format, så kommunen eller dennes LIS-leverandør har mulighed for at udarbejde egne rapporter.

Synkronisering af kontaktdata

Aula kommer til at gøre de ændringer, som en bruger foretager til egen kontaktinformation, tilgængelige for de administrative systemer i kommunen. KOMBIT er i dialog med leverandørerne for at de kan få de nødvendige ændringer på plads i deres systemer også, så de kan hente de opdaterede informationer.

Opdatering af Aula

Pinsen 2020 bød på en af årets fire planlagte opdateringer af Aula.

Lørdag den 30. maj 2020 kom release 1.1.7. af Aula. Med den vil brugerne blandt andet kunne opleve forbedringer af Aulas komme/gå-modul og af Aula-app’ens funktioner. Derudover bød den nye release på forbedringer, der gør Aula nemmere tilgængelig for brugere med funktionsnedsættelser, og der er desuden blevet foretaget en del tilpasninger, som var nødvendige på baggrund af at Styrelsen for IT og Læring har lanceret et nyt Unilogin.

Opdateringerne er beskrevet i dette dokument. 

Næste opdatering af Aula vil finde sted efter sommerferien – forventeligt i slutningen af august eller begyndelsen af september. Indholdet af denne release er i øjeblikket ved at blive fastlagt og vil løbende blive præsenteret på aulainfo.dk

Normal drift på Aula igen

Voldsomt mange brugere forsøgte onsdag aften og torsdag morgen at logge på Aula på samme tid. Det betød en overbelastning af systemet, men driften er nu normal igen.

Udmeldingen om, at de danske folkeskoler holder lukket de næste uger, fik i onsdag aften og torsdag morgen brugere til at strømme til Aula. De mange brugere, der forsøgte at logge ind på samme tid betød, at systemet blev overbelastet, og at det i perioder ikke kunne lade sig gøre at komme ind på Aula.

I løbet af natten lykkedes det Netcompany, som er leverandør af Aula, at få stabiliseret situationen, men torsdag morgen betød en hardwarefejl, at der igen opstod problemer med at logge på Aula.

Netcompany har efterfølgende gennemført forskellige tiltag, der betyder, at det torsdag formiddag igen var muligt at logge på Aula. De oplyser, at der fortsat er normal drift på Aula, og at de ikke forventer yderligere udfordringer i den henseende.

Der er fortsat unormalt mange brugere på Aula, men på trods af at der inden for det sidste døgn har været mere end 600.000 brugere logget på Aula, er svartiderne igen tilfredsstillende.

I samarbejde med Netcompany vil kommunernes it-fællesskab KOMBIT evaluere forløbet og vurdere, hvordan man kan undgå noget lignende fremover. Aula-projektet beklager de gener, det har givet for brugerne.

I forbindelse med den ekstreme situation har organisationen Skole & Forældre lavet fem gode råd til, hvordan man bør forholde sig i forbindelse med skolelukningerne.

Dagtilbud tager Aula i brug fra oktober 2020

I 2020 bliver Aula taget i brug i dagtilbud i de 97 kommuner, der har valgt at tilslutte sig løsningen på dagtilbudsområdet.

Aula-projektet har nu udarbejdet en ny plan for ibrugtagningen af Aula i dagtilbud. I planlægningen er der taget udgangspunkt i erfaringerne fra implementeringen på skoleområdet. Desuden har projektet haft fokus på, at der skal være tid til at kommunerne kan etablere UNI-Login for både medarbejdere og forældre på dagtilbudsområdet, og der skal sættes tid af til en systemmæssig tilpasning ift. kommunernes administrative dagtilbudsløsninger.

Dagtilbud i fire pilotkommuner vil gå i gang med afprøvningen af Aula fra maj 2020. De fire pilotkommuner er Gladsaxe, Næstved, Esbjerg og Silkeborg.

Efter sommerferien vil uddannelsen af superbrugere i andre kommuner gå i gang og de første dagtilbud i de øvrige kommuner forventes at kunne tage Aula i brug i oktober 2020.

Forudsætninger skal opfyldes for at planen holder

Planen er drøftet med pilotkommunerne og vurderes til at have den fornødne robusthed, men der er nogle klare forudsætninger, der skal opfyldes for at planen kan holde. Det indebærer at der skal ske systemmæssige tilpasninger, så der kan laves en opsætning på institutionsniveau, og at alle brugere har fået en Uni-Login.

For at planen skal løses skal kommunerne derfor:

  • sikre, at organisationen på dagtilbud er på plads op mod dagtilbudsregisteret, herunder også håndtering af dagplejere.
  • sikre, at data i dagtilbudsregisteret er retvisende, så kommunen kan hente institutionsnumre inden opsætning af Aula.
  • have tilpasset og implementeret pladsanvisningssystemerne inden opsætning af Aula, så brugerne kan få et UniLogin

Alle kommuner med undtagelse af København kommer til at bruge Aula på dagtilbudsområdet.

Den detaljerede plan med tidspunkter for uddannelse mm. kommer snarest.

Første større opdatering af Aula kommer i weekenden

Efter godt en måned i luften er det blevet tid til den første større opdatering af Aula. I den forbindelse vil Aula være lukket i tre timer søndag morgen.

Aula bliver løbende forbedret og opdateret på baggrund af erfaringer og ønsker fra brugerne. På søndag den 24. november 2019 kommer den første store opdatering af Aula – version 1.1.5.

Med version 1.1.5 vil det blandt andet blive muligt at læse pdf’er uden at downloade dem først. Desuden bliver komme-gå-funktionaliteten væsentligt forbedret og den nye version indeholder en række andre større og mindre forbedringer til blandt andet log-in-funktionaliteten.

Du kan læse mere om den planlagte udvikling på denne side.

I forbindelse med opdateringen vil man kunne opleve, at løsningen ikke vil være tilgængelig. Opdateringen sker søndag morgen mellem kl. 6:00 og 9:00.

Næste opdatering til januar

Næste større opdatering af Aula, vil finde sted i midten januar med release 1.1.6. Denne release vil byde på væsentlige forbedringer til kalenderen. Fx skal det være nemmere at få overblik over sine begivenheder, og der vil komme en planlægningsassistent, der gør det muligt at se flere kalendere, lokaler eller andre ressourcer på en gang og derudfra vælge et ledigt tidspunkt.

Desuden forventer vi blandt andet, at det bliver muligt at modtage notifikationer for opslag, ligesom mulighederne for at tildele og fjerne rettigheder til at uploade billeder og se fx supplerende stamdata bliver mere fleksible.

Nu tages Aula i brug på 1600 folkeskoler

I morgen lanceres Aula til forældre, lærere og elever på hovedparten af de danske folkeskoler. Aula afløser SkoleIntra og er et digitalt værktøj, der gør det nemt og sikkert for pædagoger, lærere, forældre og forvaltninger at kommunikere med hinanden. Aula skal hjælpe flere end to mio. brugere.    

Efter mange måneders forberedelse er næsten alle landets kommuner nu klar til at tage Aula i brug fra mandag den 21. oktober.

Aula er udviklet for at give pædagogiske ledere og medarbejdere, forældre og elever et sikkert sted at kommunikere og et samlet overblik over det daglige liv i skolen.

Aula indeholder funktioner til kommunikation mellem skole og hjem, fx opslagstavle, beskeder, kalender og sikker opbevaring af filer. Samtidig bliver Aula én samlet indgang til andre af skolens systemer, fx læringsplatforme og skemaplanlægningssystemer.

Ny hverdag med Aula

”Vi har ønsket at skabe en enkel og brugervenlig løsning, som er nem for lærere og pædagoger at arbejde i, og hvor forældre let kan følge med i børnenes hverdag og trivsel. Aula adskiller sig en del fra SkoleIntra, og det betyder, at lærere, forældre og elever vil opleve, at de skal gøre tingene på en ny måde, og at de funktioner, de plejer at bruge, måske er erstattet af nogle andre nu,” siger Poul Ditlev Christensen, der er markedsdirektør i KOMBIT og projektejer for Aula.

Kommunerne har det seneste år forberedt sig grundigt på lanceringen af Aula. Hver kommune har udpeget en projektleder, som blandt andet har stået i spidsen for arbejdet med at få udarbejdet og implementeret en strategi for, hvordan systemet lokalt kan understøtte den gode kommunikation mellem skole og hjem.

”Både kommuner, skoleledere, medarbejdere og superbrugere har gennem længere tid lagt et stort arbejde i at blive klar til at implementere Aula, og vi glæder os til at komme i gang,” siger Poul Ditlev Christensen.

Sikkerheden er i højsædet

Udover brugervenlighed har sikkerhed været helt central i udviklingen af Aula, og al data i Aula behandles efter de nyeste sikkerhedskrav.

Data fra Aula kommer til at ligge forsvarligt gemt, og de er krypteret fra det øjeblik, de bliver afleveret til Aula. Nøglen til krypteringen findes under lås og slå i Danmark, og ingen uvedkommende kan læse de data, der er gemt i systemet.

Aula er bygget fra bunden på en moderne og sikker teknologi, og det er et af de første store systemer, hvor den nye databeskyttelseslov, GDPR, er tænkt ind i al funktionalitet fra grunden,” siger Poul Ditlev Christensen.

Aula bliver løbende forbedret

Fra start har forskellige brugergrupper været involveret i udviklingen af Aula, og siden sommerferien har Aula været i brug på 24 pilotskoler i 12 kommuner, som har bidraget med nyttig viden til Aula-projektet.

”Aula bliver løbende forbedret, udvidet og tilpasset de behov, der opstår. Aula videreudvikles på baggrund af brugernes input, og næste opdatering af Aula kommer allerede til november,” siger Poul Ditlev Christensen.

Aula kan downloades som app eller tilgås på www.aula.dk.

Skoleleder på pilotskole: ”Skolesekretærerne er en hamrende vigtig brik”

Vester Hassing Skole har været pilotskole for Aula siden august. De ti uger med Aula har givet skolen en ny forståelse af, hvordan kommunikationen skal være på deres skole, hvor vigtig en rolle skolesekretærerne spiller, og hvordan eleverne kan komme mere på banen i Aula.

Søren Madsen er skoleleder for Vester Hassing Skole, der har hjemme 20 km nordøst for Aalborg.

Som pilotskole har skolen haft til opgave at afprøve funktionerne i Aula, finde de ting, der skal rettes og komme med input til, hvordan Aula kan forbedres. Aula adskiller sig på mange områder fra SkoleIntra, og derfor træder pilotskolerne også på ubetrådte stier, når det handler om at etablere nye arbejdsgange.

”Der er en masse ting, som er anderledes fra SkoleIntra, og hvor vi har skulle finde ud af, hvordan vi gør tingene. Det handler fx om vikardækning, og om hvordan vi kommunikerer uden en kontaktbog. Det kræver tilvænning, og der er helt sikkert nogle bump på vejen, men alt i alt har vores medarbejdere faktisk taget godt imod det,” siger Søren Madsen.

”Vi har haft et Aulateam blandt medarbejderne, som har været tæt på processen fra start. Vi har også holdt personalemøder for at forberede lærerne og forventningsafstemme. Men så var der på et tidspunkt en af vores ”garvede” lærere, der sagde: ’Handler det egentlig ikke bare om at komme i gang?’. Det måtte jeg jo give ham ret i. Man kan forberede sig så godt som muligt, men du lærer først rigtigt Aula at kende, når du bruger det”.

Pas godt på jeres sekretærer

Noget, der har overrasket Søren Madsen, er, hvor stor en rolle skolesekretærerne spiller i forhold til at få succes med Aula.

”Skolesekretærerne er en hamrende vigtig brik i forhold til at få succes med Aula. Uden dem har man ingen Aula. Derfor skal man også give dem støtte og opbakning og sørge for, at de rent faktisk har tid til at løse de administrative opgaver, de har med Aula,” siger han.

Elevernes Aula

For Vester Hassing Skole har Aula også været en anledning til at kigge på, hvordan de kommunikerer med forældrene.

”Før var det lidt op til hver enkelt lærer at beslutte, hvordan de ville kommunikere og informere forældrene. Nu bliver kommunikationen mere ensartet, hvilket har været et stort ønske fra forældrene,” siger Søren Madsen.

Han oplever også, at eleverne kan få en langt større rolle at spille i Aula.

”På vores skole var eleverne ikke på SkoleIntra, men allerede nu oplever lærerne, at eleverne skriver til dem på Aula. Det er for mig at se virkelig positivt, hvis Aula også bliver elevernes platform, så vi ikke kommunikerer så meget henover hovedet på især de ældre elever”.

Tre gode råd til at hjælpe forældrene i gang

Søren Madsen har en også række gode råd til skoler, der skal i gang med at få forældrene på Aula:

Kommunikér klart og tydeligt til forældrene: Sørg for at have en plan klar for, hvordan I vil få forældrene på Aula. Hav også en klar strategi for, hvad der skal kommunikeres og informeres om i Aula, og hvad der hører til andre steder.
Vær tilgængelig: Aula er ukendt land for de fleste forældre. Som skole skal man stå til rådighed, og forældrene skal opleve, at døren er åben, når de har brug for hjælp.
Lav korte og præcise vejledninger: Det er en stor hjælp for forældrene at få korte vejledninger til de vigtigste funktioner i Aula – både til appen og til Aula i webbrowseren.

Find inspiration til arbejdet her på Aulainfo.dk eller på https://www.nogetathavedeti.dk/aula, hvor Aalborg Kommune deler materialer og gode eksempler på, hvordan man kan gøre ting på nye måder. Her er der også en podcast, hvor Vester Hassing Skole deler deres erfaringer.

Sådan beskyttes børnenes data i Aula

Aula indeholder en masse informationer om børns daglige liv i skolen, SFO’en og på sigt også i dagtilbud. Informationerne kan handle om alt lige fra lektier og lejrskole til helbred og trivsel. Derfor er sikker opbevaring af data naturligvis helt afgørende, og i denne artikel får du svar på tre vigtige spørgsmål om data i Aula.

1: Hvilke data er der i Aula?

Der er både almindelige og følsomme personoplysninger i Aula. Ved brugerens profil finder man under kontaktoplysninger navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Under stamdata findes oplysninger om elevens læge, nationalitet og sprog.

”Udover disse basisoplysninger kan der være beskeder og sikre filer i Aula, der indeholder fortrolige informationer og følsomme personoplysninger. Det kan fx være, hvis en lærer, en skolepsykolog og forældre har en dialog om et barns trivsel. Hvis du skriver en besked i Aula, der indeholder følsomme personoplysninger eller fortrolig information, skal du markere beskeden som ’følsom’, og så vil systemet som en ekstra sikkerhedsforanstaltning kræve, at man logger ind med sit NemID for at læse beskeden,” forklarer Jakob Volmer, projektleder for Aula.

Hvad der skal markeres som følsomt kan du læse mere om her og i datatilsynets vejledninger.

Billeder i Aula

I Aula kan der deles billeder fra hverdagen. Første gang man logger på som forælder, skal man derfor tage stilling til, om der må deles billeder af ens barn i Aula. Når billeder lægges op, skal alle på billedet tagges. Derefter regner Aula automatisk ud, om billedet må deles og med hvem på baggrund af forældrenes samtykke.

”Aula er fra bunden bygget på en moderne og sikker teknologi, og det er et af de første store systemer herhjemme, hvor GDPR er tænkt ind i al funktionalitet fra grunden. Aula tillader naturligvis heller ikke, at brugernes informationer og billeder udnyttes til kommerciel brug, ” siger Jakob Volmer.

2: Hvor er vores data gemt?

Data i Aula opbevares af Amazon AWS, som har datacentre forskellige steder i Europa.

”Data fra Aula kommer til at være forsvarligt gemt i et europæisk land. Data er krypterede, og nøglerne til krypteringen er gemt i Danmark under lås og slå. Ingen uvedkommende – end ikke Amazon AWS – vil kunne læse de data, som er gemt i Aula,” understreger Jakob Volmer og fortsætter:

”Aula er bygget efter alle kunstens regler, når det kommer til sikkerhed. Opbevaringen af data overholder alle sikkerhedskrav og bliver løbende kontrolleret af uafhængige it-revisionshuse”.

3: Hvor længe opbevarer Aula vores data?

Når eleven har forladt folkeskolen, har eleven og elevens forældre ikke længere adgang til Aula. Al data på eleven og dennes forældre slettes senest 15 måneder efter, eleven har forladt folkeskolen.

”Som en del af databeskyttelsesforordningen har alle borgere desuden ret til at blive glemt, hvilket betyder, at man enhver tid kan henvende sig til sin institution og anmode om at få slettet alle de persondata, der er gemt om en i Aula,” afslutter Jakob Volmer.