Projektledere

Aula-afprøvning i dagtilbud

Inden alle dagtilbud skal tage Aula i brug vil systemet blive afprøvet i dagtilbud i fire forskellige kommuner.

For at få Aula prøvet godt igennem og for at skaffe erfaringer med implementering på dagtilbudsområdet vil en række dagtilbud gå i forvejen og tage Aula i brug inden sommeren 2020.

I planlægningen af pilotafprøvningen er der blevet lagt vægt på at få en så bred afprøvning af Aula som muligt – både demografisk, geografisk og systemmæssigt. Pilotafprøvningen af Aula på dagtilbudsområdet vil ske i fire kommuner – Silkeborg, Næstved, Gladsaxe og Næstved. De fire kommuner er i fuld gang med at forberede implementeringen af Aula i udvalgte dagtilbud.

Du vil løbende kunne følge med i erfaringerne fra de fire kommuner her på Aulainfo.dk