Status på udrulning

På denne side vil du blive præsenteret for den nyeste status i forbindelse med udrulningen.

Status på løsningen

Se opdateringer på  Aulas funktionaliteter her

Næste release

Seneste opdatering: 22.03.2019

Aula: Næste release vil finde sted i starten af april. Information om indhold af release sendes på mail til de supportberettigede brugere.

Uddannelsesmiljø: Næste opdatering af uddannelsesmiljøet vil finde sted torsdag og fredag i næste uge (uge 13). det betyder, at vi vil lægge den nyeste funktionalitet på.

Status på Widgets

EasyIQ har frigivet deres Widget til deres ugeplan.
Meebooks widget til læringsplatformen er frigivet og afprøves af pilotskolerne i Høje-Taastrup.

Begge widgets er synlige for institutionsadministratorerne i Aula, men kan kun bruges såfremt der er indgået aftale herom mellem skolen / kommunen og den pågældende Widget-leverandør. I bedes derfor tage kontakt til dem for at høre nærmere.

Aula-projektet opdaterer løbende denne side når Widgets bliver frigivet. Se mere om hvilke leverandør, der er på vej med Wigdets. her.

Status på indlæsning af institutioner

Seneste opdatering: 22.03.2019
Næste indlæsning af institutioner vil finde sted i uge 13. Alle de skoler kommunerne har meldt ind jf. KLIK-opgaven ” Valider institutionsnumre for udrulning af Aula” bør være indlæst nu. Skulle der mod forventning være en eller flere skoler I ikke kan se som kommunale administrator, skal du fejlmelde dette til supporten via jeres supportberettigede bruger. Projektlederen vil få en melding via mail, når dato for indlæsning er aftalt.

Særligt om forvaltningsinstitutioner: Aula-projektet er i gang med at afklare hvordan denne indlæsning sikres bedst. Derfor er institutionsnumre for forvaltningsbrugere ikke indlæst endnu. Aula-projektet er klar over at denne afklaring er presserende og der arbejdes på at kunne give løbende status for dette via aulainfo.dk. De berørte kommuner vil også modtage en mail direkte til projektlederen. Der gives en status på denne indlæsning i uge 14.

Status på indlæsning af IdP

Seneste opdatering: 22.03.2019
Næste indlæsning af IdP finder sted i uge 13. Ved login i Aula kan I her se listen over, hvilke kommuner der er indlæst. Mangler jeres kommune, bedes I sende en mail til aula@kombit.dk

Status på indlæsning af skemaer

Seneste opdatering: 19.03.2019
Indlæsning af skemaer fra IST på pilotskolerne, samt test af Docendo og KMD, er i fuld gang. Vi planlægger indlæsning af skemaer i de resterende kommuner fra slutningen af marts. Mere information følger.

Adgang for medarbejdere, forældre og elever

Seneste opdatering: 19.03.2019 
Medarbejdere kan komme ind i Aula fra den 25. marts. Den præcise dato bestemmer kommunens projektleder, som melder det ind via en KLIK-opgave. Ønsker I senere at ændre datoen for hvornår medarbejdere får adgang til løsningen, så kan l melde dette ind inden den 25.04.2019 i 2. runde af indmeldinger via en ny KLIK-opgave, som vi er i gang med at oprette.

Forældre og børn kan komme ind i Aula fra d. 1 august. Der ligger en KLIK-opgave til orientering, og vi vil i løbet af foråret melde en deadline ud.