Status på udrulning

På denne side vil du blive præsenteret for den nyeste status i forbindelse med udrulningen.

Status på løsningen

Se opdateringer på  Aulas funktionaliteter her

Indlæsning af hjemmesider

Senest opdateret: 23.05.2019

Næste indlæsning af nye hjemmesider, eller ændringer til allerede oprettede url’er, bliver mandag d. 3. juni. Deadline for indmelding af hjemmesider er derfor d. 2. juni. Indmelding af ændringsønsker kan ske via klikopgaven Verificering af hjemmesider.

Nu adgang til Aula App for medarbejdere

Senest opdateret: 23.05.2019

Aula App til både IOS og Android er nu online i app stores og kan derfor downloades af medarbejdere. For at finde appen til medarbejdere, kan du søge på “Aula for medarbejdere” i din app store. For at finde appen til børn og forældre, kan du søge på “Aula til forældre og elever”.

  • Login i Aula App: Bemærk at brugere pt. første gang vil skulle logge ind med NemID. Efterfølgende kan der vælges pinkode og fingeraftryk til login.  Mulighed for at logge ind med kommunens egen IdP for medarbejdere er under prioritering og i forbindelse med at projektet formidler prioriteringen af den kommende funktionalitet på Aulainfo.dk vil en mere forventet tidshorisont for login med kommune IdP blive formidlet.
  • Fejlindberetning ifm. Aula App: Oplever I fejl på Aula Appen meldes dette ind af en supportberettiget på samme måde som fejl i browseren – via administrationsmodulet i en browser. I tillæg til beskrivelse af fejl og fulde navn på brugeren, der oplever fejlen, bedes I også opgive den fejlkode, som I ser på appen ved en fejl.
  • Adgangsbegrænsning ifm Aula App: Der gælder samme adgangsbegræsning i Aula App, som i browser-versionen. Dette betyder at hvis en medarbejder, der også er forældre, vælger at downloade Aula appen til forældre vil vedkommende også kunne logge ind her og agere som forældre. Ligesom på browseren, glæder der derfor et opmærksomhedspunkt for medarbejdere om ikke at agere som forælder i Aula og eksempelvis foresøge at kommunikere med ens barns lærere indtil vi rent faktisk går i luften med Aula på forældresiden til august.

Seneste release

Senest opdateret: 21.05.2019

Aula: Den seneste opdatering af Aula fandt sted mandag, 20.05.2019. Denne indeholdt en opdatering af beskedmodulet, således at hvis en bruger forlader en beskedtråd, vil der ikke stå en ulæst besked hos de andre brugere i tråden. En beskedtråd vil kun fremstå som ulæst, hvis der faktisk er kommet en ny besked.

Uddannelsesmiljø:

Fredag d. 10 maj blev der lagt den nyeste kode på uddannelse.aula.dk

Der var nogle udfordringer på uddannelsesmiljøet med Komme/Gå, da der var angivet en forkert URL til parring med et fysisk device. Dette er nu løst, og det virker som det skal.

KOMBIT igangsætter rykkere for KLIK-opgave for udrulningsprøven

Senest opdateret 14.05.2019

Næsten halvdelen af kommunerne mangler at færdiggøre udrulningsprøven, jf KLIK-opgaven “Skole – Gennemfør udrulningsprøve for Aula”. Det er vigtigt at kommunen prioriterer at få denne opgave gennemført, da det er projekts sikring af at Aula er klar til Go-live.
Det er Netcompany der har udsendt opgaven og fulgt op på den, men da deadline er overskredet eskaleres rykker-processen til KOMBIT . Der kan være forskellige grunde til at opgaven i KLIK ikke er fuldført. Hvis projektlederen mener at have gennemført opgaven men mangler at ajourføre KLIK-opgaven bedes dette gjort – og rapporten skal indsendes jf. beskrivelsen i opgaven.

Processen for at rykke på denne opgave vil være en henvendelse til projektlederen via KLIK-opgaven fra KOMBIT. Såfremt der ikke gives en tilbagemelding, sendes der besked til programlederen for KOMBIT i kommunen.

KOMBIT forventer at påbegynde at sende rykkere på opgaven i løbet af uge 20 og følge op i uge 21.

Opmærksomhedspunkt ifbm. opsætning af grupper ved årsrul

Senest opdateret: 06.05.2019

Grupper importeret fra jeres brugeradministrative systemer kommer per automatik ind i Aula med alle kommunikationsrettigheder slået til (så eksempelvis alle brugere i gruppen kan skrive opslag og beskeder i gruppen).

Ændrer I i øjeblikket ved disse indstillinger/flueben inde under den enkelte gruppes indstillinger, skal I være yderst opmærksomme på, at disse rettigheder gendannes ved årsrullet til sommer 2019, så alle kommunikationsrettigheder er slået til. Eventuelle tilpasninger vil dermed gå tabt og skal pt. gendannes efter årsrullet i slutningen af juni 2019.

Vi er opmærksomme på, at dette kan give ekstraarbejde til jeres administratorer, hvis I allerede er i gang med at opsætte grupperne anbefales det, at I ikke på nuværende tidspunkt opsætter flueben, før årsrul er foretaget. Det er dog stadig vigtigt, at I arbejder med at afklare, hvordan kommunikationsrettigheder skal opsættes i jeres kommune og på de enkelte institutioner, så dette er klar til at blive opsat efter årsrullet i slutningen af juni 2019
Bemærk at dette kun gælder for importerede grupper og ikke grupper oprettet direkte i Aula.

Status på Widgets

EasyIQ har frigivet deres widget til deres ugeplan.
Meebooks widget til læringsplatformen er frigivet og afprøves af pilotskolerne i Høje-Taastrup.

Begge widgets er synlige for institutionsadministratorerne i Aula, men kan kun bruges såfremt der er indgået aftale herom mellem skolen / kommunen og den pågældende Widget-leverandør. I bedes derfor tage kontakt til dem for at høre nærmere.

Hos Ikast-Brande kommune har Kenneth Petersen udviklet en widget til nyttige links. Læs mere om denne widget her. 

Aula-projektet opdaterer løbende denne side når Widgets bliver frigivet. Læs mere om hvilke leverandører, der er på vej med Widgets på siden: Widgets i Aula.

Status på indlæsning af institutioner

Senest opdateret: 08.05.2019

Indlæsning af forvaltningsinstitutioner:
Flere kommuner har knyttet deres ”forvaltnings-brugere” så som psykologer, sundhedsplejersker og høre/talepædagoger mfl. til et særskilt institutions nummer som de ønsker bliver indlæst som en Aula-institution. Dette giver også god mening og vil sikre at vedligeholdelse af brugere sker et sted. Denne mulighed, har dog ikke været kravsat fra Aula-projektet, hvorfor det ikke har kunne lade sig gøre fra en start af, da institutioner blev indlæst i Aula.

Da lidt over en fjerdedel af kommunerne har dette behov har, KOMBIT og Netcompany gennemført en analyse af, hvordan dette behov imødekommes og implementeres. Den foreløbige analyse har nu vist, at den før-indførte begrænsning af kommunikationskanaler mellem institutioner, giver en række udfordringer omkring brugen af Aula, for disse brugere – som skal sikre at brugerne kan kommunikere til forældre/børn, medarbejdere, på mange forskellige skoler. På den baggrund, arbejder KOMBIT nu på, at udarbejde et løsnings-design,  som skal estimeres og prioriteres ind i den nuværende prioriteringsliste af udvikling til Aula. I dette arbejde inviterer KOMBIT et par kommuner til sparring, for at sikre den optimale løsning.

 

Status på indlæsning af IdP

Senest opdateret: 14.05.2019
KOMBIT har bestilt indlæsning for 6 kommuner der har afleveret SAML-metadata, inden 13. maj 2019. Indlæsningen er gennemført den 14. maj 2019.

Der er ikke planlagt en ny bestilling endnu, da blot 9 kommuner mangler at indmelde SAML-metadata. Disse kommuner bedes henvende sig til KOMBIT for nærmere aftale om indlæsning via aula@kombit.dk. Du finder beskrivelse af den fornødne information der skal fremsendes i KLIK-opgaven “Skole: Indberet login information”.
Ved login i Aula kan I her se listen over, hvilke kommuner der er indlæst.

Status på indlæsning af skemaer

Senest opdateret: 07.05.2019
Indlæsningen af skemaer er så småt i gang. Hvornår indlæsning af skemadata finder sted, afklares med skemaleverandørerne.

Adgang for medarbejdere, forældre og elever

Senest opdateret: 19.03.2019 
Medarbejdere kan komme ind i Aula fra den 25. marts. Den præcise dato bestemmer kommunens projektleder, som melder det ind via en KLIK-opgave. Ønsker I senere at ændre datoen for hvornår medarbejdere får adgang til løsningen, så kan l melde dette ind inden den 25.04.2019 i 2. runde af indmeldinger via en ny KLIK-opgave, som vi er i gang med at oprette.

Forældre og børn kan komme ind i Aula fra d. 1 august. Der ligger en KLIK-opgave til orientering, og vi vil i løbet af foråret melde en deadline ud.

Datamigrering

Senest opdateret: 16-05-2019
KOMBIT vil løbende opdatere med information omkring den fortstående datamigrering fra Skoleintra til Aula. Når der opdateres her på siden, fremkommer det også i den ugentlige mail Netcompany udsender til projektledere og supportberettigede brugere.

Vi har den 3. maj 2019 fået bekræftet at test med overføring af data fra Itslearning til Netcompany via en såkaldt “Snowball” er gået godt.  Ialt 4.778.028 filer er sendt afsted fra 1147 “sites/skoler”. Nu påbegynder Netcompany at undersøge de data der er modtaget for at sikre udvikling af konverteringsværktøjet.

I den forbindelse vil en række afklaringer finde sted, som KOMBIT vil opdatere “Vejledning til datamigrering” med. Derudover forventes det at der udkommer en KLIK-opgaven omkring årsrul før datamigrering i løbet af uge 20.

Du finder iøvrigt “Vejledning til datamigrering” og “Strategi for datamigrering” her på aulainfo.dk.

Du kan nu finde en liste over filformater der datamigreres her.

Eksport licenser – status:

Senest opdateret: 09.05.2019
I forbindelse med at kommunerne bestilte eksport licenser hos Itslearning, har flere fået en melding fra Itslearning om at, de skal kontakte KOMBIT hvis der på deres bekræftelse var flere skoler / institutioner end der var bestilt licenser til af kommunen.
Dette har vist sig at være en misforståelse som KOMBIT netop har afdækket med Itslearning. Kommunerne vil kun skulle betale licens for de skoler / institutioner de har bestilt licens for og det er vigtigt at understrege vigtigheden i, at det er bestillingen af eksportlicensen der afgør hvorvidt Netcompany modtager data fra Itslearning i forbindelse med datamigrering.
Denne information udmeldes til alle projektledere for Aula via KLIK-opgaven “Datamigrering Skoler – Bestil eksport licens hos Itslearning før 5. april for at sikre datamigrering”.

Spørgsmål og afklaringer til KOMBIT omkring dette emne kan sendes via KLIK-opgaven eller ved at skrive til aulaprojektets email aula@kombit.dk.