Administration og opsætning

Som administrator af Aula har du ansvar for den lokale opsætning af Aula samt en række andre administratorrettigheder. Bliv klogere på ansvar, rettigheder og processer her.

Status

Her kan du se den nyeste status i forbindelse med udrulning.

Udrulning og opsætning af Aula

I alle kommuner skal Aula opsættes både centralt for kommunen og lokalt på de enkelte institutioner. Den kommunale administrator varetager opgaverne omkring den kommunale opsætning af Aula, mens institutionsadministratorer står for opgaverne med opsætning af Aula lokalt.

I takt med udrulningsbølgerne påbegynder de enkelte kommuner opsætningen af Aula. Hver kommunes projektleder vil modtage en mail, når deres kommuner er gjort klar til opsætningen. Her vil den kommunale administrator, som den første tilknyttes løsningen, og vil dermed kunne logge på Aula via aula.dk.

Opsætningen af Aula udføres ud fra de anviste trin i udrulningsdrejebogen, som findes herunder.

De administrative systemer og skemaplanlægningen

Information omkring de brugeradministrative systemer og skemaplanlægningen, vil løbende blive udbygget. Indtil videre har du følgende materiale til rådighed.

Vejledningerne til de brugeradministrative systemer fra Køge og Favrskov er tilpasset kommunernes egen organisation. Anbefalingen er at kommunen kan hente vejledningerne og tilpasse dem til egen organisation.

Login og step-up

Her kan du få mere information om den tekniske del af login i Aula.

Datamigrering

Her kan du blive klogere for processen i forbindelse med overflytning af indhold fra Skoleintra til Aula.

Udrulningsprøve

Opsætningen af Aula afsluttes med en række opgavesedler, der skal sikre, at funktionalitet i Aula virker efter hensigten.

Opgavesedlerne gennemføres på to niveauer:

Det er projektlederens ansvar at koordinere udrulningsprøven på de enkelte institutioner og indmelde det endelige resultat.

Support

I forbindelse med Aula skal alle kommuner etablere og organisere en supportorganisation, som kan yde support og vejledning til brugerne af Aula i kommunen. Det kan du blive klogere på her.

Vejledninger og uddannelse

Du har mulighed for at finde alt det materiale, som du er blevet præsenteret for på dit superbrugerkursus. Det vil sige både powerpoint-slides, opgavesedler, trin-for-trin-guides og undervisningsvideoer.