Administratorer

Årsrul FAQ

Nedenfor har vi samlet informationer omkring Årsrul i Aula.

Du kan læse om årsrul i afsnit 10 i Aulas administratorvejledning
Du har også mulighed for at se en kort video om Årsrul her (åbner i YouTube).

Via dette link kan du se en optagelse af et webinar om årsrul som blev afholdt den 6. juni 2024. Linket åbner i Vimeo.com

Opdateret d. 06-06-2024

FAQ for årsrul

Hvordan foregår et årsrul i Aula?

Når der ved skoleårets afslutning foretages et årsrul i jeres brugeradministrative system, sender systemet efterfølgende klasser og hold for det kommende skoleår. Dermed deaktiverer Aula de eksisterende Uni-grupper (hovedgrupper/klasser og hold) og nye Uni-grupper oprettes. Det er kun Uni-grupper (hovedgrupper/klasser og hold), der deaktiveres ved et årsrul.

De grupper, som I manuelt har oprettet i Aula (Aula-grupper og Tværgående grupper), vil derfor forblive uændrede efter årsrullet. I skal dog være opmærksomme på, at Aula-grupper, der er udgjort af Uni-grupper manuelt skal opdateres efter et årsrul. Det kan du læse mere om i administratorvejledningens afsnit 10.

Hvilken gruppeopsætning får nye Uni-grupper, der importeres til Aula efter et årsrul?

Når nye Uni-grupper importeres til Aula fx i forbindelse med et årsrul, oprettes de med en standardopsætning i Aula. Nye Uni-grupper oprettes i Aula med følgende standard gruppeopsætning:

 • En gruppeside, hvor ”Overblik”, ”Kalender” og ”Galleri” er slået til
 • Ingen grupperedaktører
 • Derudover vil der være sat følgende standardrettigheder for brugerne
  • Børn: Ingen rettigheder
  • Medarbejdere: Alle rettigheder
  • Forældre: Rettighed til at ”Oprette beskeder”

Hvis I ønsker, at de nye Uni-grupper importeres med en bestemt gruppeopsætning, har I mulighed for at opsætte standardiserede gruppeskabeloner for de nye Uni-grupper (hovedgrupper/klasser og hold), der importeres til Aula. I kan læse mere Gruppeskabeloner i afsnit 4.4 i administratorvejledningen.

Hvorfor har brugere ikke længere adgang til Aula ifm. Årsrullet?

Sidste år oplevede mange, at brugere faldt uventet ud af Aula i forbindelse med årsrullet. Teknisk set kan det skyldes, at det efter årsrullet i juni faktisk er datagrundlaget fra det nye skoleårs start i august, der sendes fra det skoleadministrative system til STIL og videre til Aula.

Det kan have betydning fx for medarbejdere, der har sidste arbejdsdag i perioden fra årsrul til skolestart, eller for børn, der skifter skole, men efter årsrul fortsat skal være nogle uger i SFO på deres gamle skole. Da disse brugere ikke er aktive i august, risikerer de kort fortalt at falde ud af Aula allerede i juni ved årsrullet.

Løsningen på tidsforskydning-problemstillingen skal findes i samspil med de administrative systemer. Der kan være forskellige måder at håndtere de berørte medarbejdere/elever på afhængig af leverandør. Både KMD og IST er på vej med vejledninger omkring årsrul, der blandt andet adresserer dette.

Bemærk også, at en forbedring i Aula siden årsrullet sidste år er, at adgang til beskedtråde, filer m.m. kan genetableres, hvis en bruger kortvarigt er ude af Aula. Hvis fx en medarbejder utilsigtet falder ud af datagrundlaget i forbindelse med årsrullet, kan man inden for 7 dage tilføje ham/hende igen – uden at vedkommende har mistet data.

Hvad sker der med data i Aula, når fx 5.A bliver til 6.A?

 • Opslag: Alle opslag relateret til 5.A vil ikke længere være tilgængelige for brugeren. En bruger kan kun se opslag for deres aktive grupper – i dette tilfælde gruppen 6.A.
 • Galleri: Brugeren vil have adgang til alle medier, der er delt med gruppen fra oprettelsestidspunktet frem til det tidspunkt, hvor brugeren forlader gruppen. Brugeren mister dermed ikke adgang til sine medier ifm. et årsrul.
 • Kalenderbegivenheder: Begivenheder, der oprettes til 5.A vil stadig være tilgængelige for brugeren i 6.A, da begivenheder i Aula kobles direkte til brugeren. Har I derfor før årsrullet inviteret 5.A til en klassefest i september, så vil denne begivenhed stadig fremgå i kalenderen efter årsrullet. Ændringen vil være at brugerens metadata bliver opdateret (at der nu står 6.A ud fra brugeren).
 • Beskeder: Beskeder i Aula sendes direkte til en bruger. Det har derfor ikke nogen betydning hvilken gruppe brugeren er tilknyttet/ikke tilknyttet. Brugeren vil derfor efter et årsrul stadig have adgang til alle beskedtråde på institutionen.
 • Sikre filer: Hvis nye medarbejdere efter et årsrul, fx grundet fagfordeling, bliver tilknyttet 6.A efter et årsrul, vil de nye medarbejdere, uagtet om dokumentet er aktivt delt med dem eller ej, få adgang til alle dokumenter relateret til eleverne i 6.A.
 • Fælles filer: Hvis man har delt en fælles fil specifikt med 5.A vil denne efter et årsrul blive deaktiveret og brugerne, der nu er tilknyttet 6.A, vil ikke længere adgang til dem. Fælles filer der skal deles specifikt med en klasse skal derfor igen oprettes efter et årsrul.
 • Samtykker: Når en bruger ifm. et årsrul skifter klasse, skal vedkommende give samtykke til om de medier, som brugeren er opmærket på, fortsat må deles med den klasse man forlader. Dette gælder også, hvis klassen er indenfor samme institution.
 • Supplerende stamdata og tilladelser: Hvis der er oprettet supplerende stamdata og tilladelser direkte for en klasse fx 5.A, vil disse i forbindelse med årsrullet blive deaktiveret. I dette tilfælde skal supplerende stamdata og tilladelser oprettes på ny.

Hvad sker der for afgangsklasser?

Børn i afgangsklasser mister som udgangspunkt deres adgang til Aula i forbindelse med årsrul. Det samme gælder deres forældre, hvis de ikke har andre børn i Aula.

Vi anbefaler at kommunikere dette ud til de berørte børn, forældre og medarbejdere på forhånd, så det ikke kommer som en overraskelse.

Hvordan skal Smarte Aula-grupper håndteres?

I Aula er det muligt at oprette Aula-grupper baseret på Uni-grupper – det kunne fx være en Årgangsgruppe kaldet 5. Årgang eller en komme/gå-gruppe, hvor institutionen har tilføjet 5.A, 5.B og 5.C og 5.D. Når der foretages et årsrul, deaktiveres de eksisterende Uni-grupper i Aula, og de nye 5.klasser oprettes og importeres til Aula fra de brugeradministrative systemer. Det har dog den betydning, at alle Aula-grupper, der er bygget på de tidligere Uni-grupper (fx 5. Årgang), nu vil være tomme for brugere.

Der er tre måder at håndtere dette på:

 1. Bevar Aula-gruppen og tilføj nye Uni-grupper. Eksempel: De nye Uni-grupper for kommende skoleårs 5.A, 5.B, 5.C og 5.D tilføjes på ny til Aula-gruppen ‘5. Årgang’. Bemærk, at nye medlemmer af en Aula-årgangsgruppe vil få adgang til at se evt. indhold, der blev delt med gruppen af den tidligere årgang (der nu er 6. årgang).
 2. Omdøb Aula-gruppen og tilføj de nye Uni-grupper, der svarer til de Uni-grupper, der tidligere var i Aula-gruppen. Eksempel: Den tidligere Smarte Aula-gruppe ‘5. årgang 20/21’, der efter årsrullet er tom, omdøbes til ‘6. årgang 21/22’, og de nye Unigrupper svarende til det kommende skoleårs 6.-klasser tilføjes. Bemærk, at nye elever, der starter i 6.A, her vil få adgang til indhold, der er delt med gruppen i tidligere år.
 3. Selt den tidligere Aula-gruppe og opret en ny.

Den vigtigste overvejelse her er, om man risikerer at give nye brugere adgang til indhold, der ikke vedkommer dem. Bemærk, at historikken følger med gruppen.

Bemærk i øvrigt, når I opdaterer Aula-grupperne, at det efter årsrullet kun er de nye Uni-grupper for det kommende skoleår, der kan fremsøges i feltet “Tilføj brugere”.

Opdatering af dashboards og Komme/Gå

Har man på institutionen valgt at tilføje Uni-grupper som fx 5.A og 6.A under ”Afdelinger” i Komme/Gå-modulet, så vil disse manuelt skulle tilføjes på ny efter et årsrul, da de vil fremstå som tomme. Det samme gør sig gældende, hvis man på dashboardet har valgt at begrænse nogle af Aula-modulerne til specifikke Uni-grupper.

Hvis I efter årsrullet skal opdatere eksempelvis jeres dashboards eller Komme/Gå, da I som i ovenstående eksempel har tilføjet Uni-grupper direkte, så vær opmærksom på at de “gamle” Uni-grupper ikke vil være fjernet fra eksempelvis “Afdelinger” i Komme/Gå-dashboardet. Sørg derfor for at fjerne de(n) Uni-grupper og tilføj dem igen.

 • Hvis der er knyttet en deaktiveret Uni-gruppe under “Afdelinger” vil I kunne se en besked, der fortæller jer at Uni-gruppen er deaktiveret.

Hvornår kan jeg se skemabrikker for det kommende skoleår?

Skemabrikker er knyttet til Uni-grupper (klasser/hold). De kan dermed først sendes, når årsrullet er gennemført. De skemaadministrative systemer påbegynder afsendelsen af det kommende skoleårs skema umiddelbart efter årsrullet er gennemført.

Da det drejer sig om en stor mængde data – samtlige skemabrikker for hele skoleåret for samtlige folkeskoler i Danmark – kan der gå et par dage, inden alle skemabrikker er modtaget og synlige i Aula.

Hvad sker der for klasser, der skifter skole?

Hvis en klasse skifter skole (fx en 7.-klasse, der skifter fra en landsbyskole til en central skole), vil børn og forældre efter årsrullet fortsat have adgang til de gamle data fra den afgivende skole.

Bemærk dog, at børnene efter årsrullet ikke længere er aktivt knyttet til den afgivende skole. Dermed kan medarbejdere og forældre som udgangspunkt heller ikke længere kommunikere med hinanden.

Ligesom med afgangsklasser anbefaler vi at kommunikere dette ud til de berørte børn, forældre og medarbejdere på forhånd, så det ikke kommer som en overraskelse.

Overlever en ferieanmodning årsrullet?

Ja. Forældre kan fortsat besvare en aktiv ferieanmodning efter årsrullet. Medarbejdere kan også se ferieanmodninger, de selv har oprettet, eller som de har adgang til via institutionens kalender.

Medarbejdere skal dog være særligt varsomme med at opdatere eksisterende ferieanmodninger efter et årsrul. Særligt hvis ferieanmodningen er direkte rettet mod Uni-grupper, kan disse være blevet tømt for brugere i årsrullet, og opdateringen vil således ikke komme igennem til de brugere, man ønsker at ramme.